For å vite hva man kan gjøre bedre, må man kartlegge hva man allerede gjør. I dette innlegget ser jeg på hvem som er interesserte i Tailored Soap, hvem Tailored Soap er interesserte i, og hvordan sosiale medier involveres i alt dette her. Det er viktig å vite hvilke aktører man forholder seg til, og hvordan man skal forholde seg til dem.

 

Hva #@%& er Tailored Soap?

På begynnelsen av året fikk jeg pushet samboeren min, Marte, til å satse internasjonalt, og sette opp en butikk på Etsy. Her selger vi håndlagede såper laget fra scratch, i tillegg til såper kundene våre kan skreddersy ved å velge farge og lukt til såpen sin; derav Tailored Soap. Utenom såpe selger vi badesalt, og når tollen slipper grepet på den nyeste bestillingen vår, vil vi tilby enda flere produktkategorier – så det er bare til å følge med!

 

Interessentanalyse

Alle bedrifter har interessenter – noen som er interessert i dem, eller blir påvirket av dem. Disse påvirker også i hvilken grad bedriften kan oppnå sine mål (Grunig, 1992). Under har jeg forsøkt å kartlegge Tailored Soap sine interessenter, og deres forventninger til oss.

 

tailored soap - interessentanalyse

 

Eiere (bedrift)

Eierne av Tailored Soap, det vil si Marte og meg – er interesserte i å gjøre det best mulig. Det er viktig å ha en felles idé om hva best mulig er. Vi er hverandres interessenter, og er avhengige av at vi kan ta beslutninger som vi begge mer er rett – både sammen og hver for oss. Vi har et felles mål om å være så suksessfulle som mulig, samtidig som vi balanserer skole og studentbudsjett. Vi ønsker å ha tillit til hverandre, og at våre interessenter skal ha tillit til oss.

 

Leverandører

Fysiske leverandører

Tailored Soap sine leverandører er opptatte av at deres omdømme ikke påvirkes negativt som følge av samarbeid med oss. Hovedleverandøren vår, Bramble Berry, ønsker for eksempel ikke å bli assosiert med uetisk drift. Vi bestiller mesteparten av det vi bruker til såpelaging fra Bramble Berry, og kommuniserer dette utad (da de er dritgode). Det er derfor viktig for dem at vi ikke sverter deres merkevare gjennom å levere dårlig kvalitet.

Det samme gjelder for Panduro, som er et av de få stedene i Norge (vi har sett) som selger såpebase, som vi bruker til noen av våre produkter. Dersom vi skulle feilbehandlet såpebasen og solgt produkter som var ødelagt som følge av dette, ønsker nok ikke Panduro at vi skal si ting som: «Vi bestilte såpebasen vår fra Panduro, det er deres feil at produktet ikke holder mål». Det samme gjelder for leverandørene av våre andre ingredienser og utstyr, som Sun VIta og andre forhandlere. På samme måte som disse ikke ønsker at vi skal være dårlige, ønsker definitivt ikke vi at de skal være det. Plutselig har vi solgt tusenvis av såper som inneholder oppmalt kråke fordi Eldorado glemte å lukke vinduet. Nei takk!

 

Digitale leverandører

Etsy, som er markedsplassen vi selger på, er opptatte av at Tailored Soap gir dem mest mulig gevinst. Etsy tjener på at Tailored Soap legger ut produkter, og at vi får en fortjeneste (prosentandel). For at hver enkelt butikk skal være mest mulig innbringende for dem, gjør de nyttig informasjon tilgjengelig for sine selgere, slik at de kan bli flinkere og selge mer.

I likhet med Etsy, er PayPal opptatt av at alt drives som det skal, og at det ikke er noe monkey business. Svindel og ulovlige transaksjoner er noe PayPal slår ned på, og de ønsker at de som benytter seg av deres tjenester gjør dette på lovlig vis.

Sosiale plattformer som Twitter, Google+, og kanskje aller mest Facebook, er opptatt av at Tailored Soap ikke behandler deres brukere dårlig, da deres ønske er at brukerne deres skal benytte seg av deres plattformer mest mulig. Dårlig kundebehandling, utnyttelse av sneaky taktikker og brudd på konkurranseregler er ting Tailored Soap sine sosiale plattformer ikke ønsker. Samtidig er vi opptatte av at de legger til rette for at vi skal kunne nå ut til de vi ønsker å nå ut til, og behandler brukerne sine på en god måte.

 

Kunder

Kundene våre ønsker at produktene de kjøper hos oss lever opp til forventningene, og at de er markedsført på en ærlig måte. Manipulerte bilder, usanne produktbeskrivelser, oppskrudde priser, ubehagelig personlig service og generell dårlig praksis, er eksempler på hva kunder ikke ønsker fra oss. Kunder ønsker et helhetlig bilde av produktene de er interessert i, og prosessen rundt dem. Tillit er et nøkkelord for begge sider av forholdet – og vi stoler på at kunden opptrer på en god måte, og ikke forsøker å lure eller utnytte oss.

 

Interesserte/nysgjerrige

Tro det eller ei, så finnes det folk som er interesserte i det Tailored Soap driver med, uten at de kan anses som kunder til dags dato. Eksempler på slike «interesserte» er blogglesere, Etsy-selgere, brukere på Pinterest og medlemmer av grupper for de som lager håndlaget såpe på Facebook. Felles for flere av gruppene som er interessert i Tailored Soap, er at mange av dem er konkurrenter. Enten dette er tilfelle eller ei, er de som er nysgjerrige på utkikk etter informasjon. Motivasjonen kan være inspirasjon, research osv.

 

Konkurrenter

Vi er desverre ikke de eneste som selger såpe på vår kjære klode, og har som de fleste andre konkurrenter. Vi konkurrerer med andre som selger håndlaget såpe, større produsenter som selger såpe, hudpleie- og skjønnhetsprodukter, andre selgere på Etsy, og andre som selger ting som fungerer godt som gaver. Globalt sett konkurrer flere av oss om å dekke de samme behovene hos de samme folkene. Konkurrenter ønsker at vi skal følge industrinormene, ikke underprise produkter, sverte industrien eller stjele deres praksis – og vi forventer det samme av dem. Eksempler på konkurrenter er Spicy Pinecone og Honest Amish fra Etsy, Epla.no, Barbershop.no, The Body Shop, Amazon.com, BliVakker.no, i tillegg til flere andre lignende virksomheter, så vel som andre som selger små gaver (enten det er slips eller smykker).

 

Samarbeidspartnere

Som del av et nettverk av selgere som tar i bruk Etsy som plattform for nettbutikk, er vi, som de andre, opptatt av at Etsy skal gjøre det bra. Selgerne på Etsy er både våre konkurrenter og samarbeidspartnere. Det finnes flere samlingspunkter for Etsy-selgere, hvor man deler tips og triks, og hjelper hverandre med eksponering. Vi ønsker alle at det skal være mye trafikk hos Etsy, og mange kunder som kan nås organisk med den interne søkefunksjonen. Vi ønsker høy kvalitet på andre Etsy-butikker, slik at de ikke ødelegger for oss andre med sine rare butikker, og det finnes diskusjonsforumer og håndbøker for Etsy selgere som er lett tilgjengelige for alle.

 

Myndigheter

Myndighetene er opptatt av at virksomheter følger lover og regler, og betaler de avgifter som er pålagt. Dette innebærer blant annet at de ønsker at vi skal betale toll på det vi importerer, betale skatt, og at vi ikke skal forgifte kundene våre med de produktene vi selger. Det er viktig at vi kontakter Skatteetaten og Brønnøysundregisteret når vi krysser skillet mellom hobby og virksomhet, og at vi registerer oss der det er nødvendig, og leverer de papirer som er nødvendige for videre drift. Det er også viktig at vi melder ifra når vi blir MVA-pliktige.

 

Institusjoner

Det finnes en rekke institusjoner satt opp for å kontrollere og kvalitetssikre. Det finnes også restriksjoner og regler som følger med når man lager hudpleieprodukter og kosmetikk. Interessenter i Norge – som Mattilsynet – og andre interessenter i Europa, USA osv. er opptatte av at produkter som lages i, eller importeres til deres land forholder seg til universale og lokale regler og dokumentasjonskrav. Dersom vi vil selge Vi er pålagt å registrere alle kosmetiske produkter hos CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) før vi legger dem ut på markedet.

 

Samfunn

Samfunnet er opptatt av at vi driver ærlig og etisk butikk, at vi tilfører verdi, og at vi ikke misbruker eller setter noen i fare.

 

Målgruppeanalyse

Når man skal prøve å utrette noe, må man vite hvordan man gjør det. Skal man forsøke å selge noe, så må man vite hvem som vil kjøpe det – eller heller: Hvilke behov finnes i markedet, og hvem har disse behovene? Nedenfor følger en oversikt over noen av de som trenger rene hender – og vil få det med kule såper.

tailored soap - målgruppeanalyse

Sted

Vi valgte å selge våre produkter gjennom Etsy fordi vi ønsker å henvende oss til et internasjonalt publikum, og fordi Etsy har en lav inngangsbarriere og «gratis» organisk trafikk. Vi sender produktene våre til alle land i Europa, og til Nord Amerika. Dette gir oss en stor potensiell kundemasse, og få etableringsbarrierer med tanke på dokumentasjon og tillatelser (les: Australia). Norge og USA er der vi har gjort størst suksess til nå.

 

Interesser

Felles for våre kunder er at de er opptatte av kvalitet og det visuelle. Estetikk og hverdagsluksus, og naturlig og pleiende er stikkord som preger motivasjonen for kjøp. Enten det er snakk om såper laget helt fra bunnen av, eller omstøpt glyserinsåpebase, har alle våre såper blitt planlagt til minste detalj. Både farge, form, lukt og ingredienser er satt sammen til en helhet. Enten kunden er en kvinne som har kjøpt «hjertesåpe», en mann som har kjøpt «såpe for menn», eller en bedrift som ønsker å spesialbestille såper med firmafarger eller logo, så velger de ikke våre produkter fordi de vil bli rene på hendene billigst mulig – men fordi de ønsker det lille ekstra. Vårt ønske er at alle skal kunne finne noe de digger hos oss. Vi selger ikke bare såpe, og vil fortsette å utvide produktportføljen.

 

Alder

Vi henvender oss til alt fra unge mennesker i etableringsfasen, til de litt eldre med (eller uten) voksne barn. Etter egen erfaring har vi sett at det er vanskelig å segmentere basert på hva som er visuelt tiltrekkende for hvilke aldersgrupper, men det finnes noe for alle. Vi har en viss peiling, og har selvfølgelig en målgruppe i sikte for hver gang vi lager såpe – men vi har også blitt overrasket over hvilke preferanser kundene våre har på tvers av segmenter.

 

Kjønn

I nettbutikken vår er det en overvekt av såper designet for kvinner – akkurat som det er en overvekt av kvinner på Etsy, og kvinner som kjøper håndlagede såper. Vi retter oss likevel også mot menn, og har laget såpe med tobakksduft, ølsåpe, og andre mer minimalistiske såper. I nyere tid har vi introdusert badesalt, som er rettet mot kvinner – og skjeggolje (for menn?) er ikke langt unna.

 

Sosiale kanaler

For å nå og kommunisere med målgruppene våre, bruker vi en rekke sosiale kanaler. Her er en oversikt over hvilke vi bruker, og hvordan vi har brukt dem til nå. (Ikoner hentet fra Martz90 og MetricsCat)

 

fb

Facebook

Tailored Soap er aktive med deling på Facebook, og deler bilder, produktvideoer og linker til produkter på Facebook-siden. Vi legger ut noe ca. en gang hver dag, med mindre det skjer noe spesielt, som f.eks. at vi prøver noe helt nytt eller har noe annet spennende å dele. Vi streber etter variert innhold, og å engasjere våre følgere. For å være helt konkret deler vi linken til et nytt produkt når det legges ut i butikken vår, legger ut et bilde av produktet med produktinformasjon og pris, og gjerne en kort video om hvordan såpen ble laget. Alt dette skjer ikke nødvendigvis i samme tidsrom, men det går likevel ikke lang tid fra filming til posting.

Utenom å legge ut innhold om konkrete produkter deler vi bilder fra forskjellige deler av prosessen, som innpakking av såpe og bilder av at vi har mange såper (Les: får likes). I tillegg har vi hatt et par giveaways, hvor det enten har vært snakk om å vinne en forhåndsbestemt premie (såpe), eller en «hemmelig såpe». Noe annet vi bruker Facebook til er å snakke med kundene våre. Vi er opptatt av å svare raskt, enten det er innlegg på veggen vår, eller private meldinger.

 

instagram

Instagram

Dette er noe vi begynte med relativt nylig, som vi ikke har produsert så mye kanalunikt innhold til enda. Her har vi primært lagt ut produktbilder fra nettbutikken vår, med relevante hashtags. Generelle hashtags som er såperelaterte tiltrekker nok flest likes fra konkurrenter (samarbeidspartnere), mens nisjetags som er direkte knyttet til hvert enkelt bilde, som feks #galaxy gjerne tiltrekker mer verdifulle likes (leads?).

 

round-etsy

Etsy-forum

Etsy har et eget forum hvor man kan diskutere relevante ting, rapportere feil, spørre om det man lurer på, bare snakke eller promotere produkter. Her promoterer vi (les: viser frem) produktene våre, bygger nettverk med andre selgere, diskuterer og hjelper andre selgere. Det er vanskelig å måle hvorvidt hvert enkelt bidrag til forumet har en direkte effekt, men aktiviteten vår genererer interesse, autoritet og trafikk. Mer trafikk og oppmerksomhet rundt produktene fører til at vi kommer høyere i søkeresultatene på Etsy.

 

wordpress

Blogg

Marte har en personlig blogg hvor hun har skrevet om både dagligdagse og hobby-relaterte ting. Blant det hun har skrevet finner vi såpe-tutorials, som har fått mye oppmerksomhet. Disse får fortsatt mye trafikk den dag i dag, og etter at vi startet Tailored Soap har vi koblet de mest relevante tutorialene til butikken vår, slik at de som ønsker kan kjøpe såpen fremfor å lage den. Bloggen er med på å bygge autoritet (for Marte) og generere trafikk (for henne og Tailored Soap).

 

reddit-icon

Reddit

En gang i måneden legger vi ut en såpe vi er stolt av på Reddit. Dette har vi drevet på med i lang tid av og på, men sist gang vi gjorde dette var torsdag 14. mai; og dette ga oss over 18.000 produktbesøk på 12 timer, i tillegg til 474 «upvotes» og 30 kommentarer på såpen vi delte. På en del subreddits er det strenge regler for hva og hvordan man kan legge ut kommersielt innhold, og dersom de du prøver og nå ut til ikke liker det du deler, vil det få negative konsekvenser for deg og din virksomhet. Det finnes ting som fungerer og ikke fungerer på Reddit, men det krever en viss grad av eksperimentering. Målgruppen vår er ikke Reddit-folk, og produktene vi deler er ikke laget konkret for den «stereotypiske» reddit-brukeren. Grunnen til at jeg nevner dette, er at jeg vil understreke at trafikk ikke er nok. Vi fikk et salg uten å betale en krone i markedsføring, men konverteringsraten (besøk kontra kjøp) var 0.01%. Si ifra dersom et blogginnlegg om bedrifter og Reddit står på ønskelisten. Les hvorfor jeg mener  Reddit er nyttig her.

 

icon_128-1

Snapchat

Vi lager som regel såper vi aldri har laget før, og hvem liker ikke å se noe nytt og spennende før alle andre? De som følger oss på Snapchat får se såpen bli laget, mens vi lager den, uten å måtte vente på at filmer og bilder skal legges ut på Facebook, osv. Snapchat er for oss en kanal for instant marketing, og real time storytelling. Dersom du vil se hvordan vi bruker Snapchat kan du legge til tailoredsoap.

 

twitter

Twitter

Inspirert av Oreo og Taco Bell så jeg mitt snitt til å mase om å få lage en Twitter-konto for Tailored Soap. Det begynte med noen forsøk på humor hektet til populære hashtags, dagsaktuelle tweets, deling av produkter og resirkulering av godt innhold fra andre kanaler. Tanken med Twitter-kontoen var å unngå og bruke den som en liten virksomhet (ref: følge alle som følger, osv.), men det har til nå vært vanskelig å få fotfeste på Twitter, og lite interesse for å markedsføre en kanal uten så mye kanalunikt innhold. Twitter bruker vi for å nå de som er på Twitter, og ikke følger oss på Facebook.

 

youtube

YouTube

Vi lager som nevnt videoer vi deler på Facebook. Disse videoene legger vi ut på YouTube også, for å nå ut til de som har YouTube som foretrukket kanal. Forskjellen på Facebook og YouTube i denne sammenhengen, er at på Facebook oppsøker publikum Tailored Soap for å se innholdet, mens på YouTube er det foreløpig stort sett slik at publikum oppsøker YouTube for å se innhold, og deretter finner våre videoer. Her er en av de første videoene vi la ut:

 

[kad_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=GznwDlqhD6k» ]

 

 

google+

Google+

Vi har satt opp en Google+side for Tailored Soap, som vi bruker til å dele YouTube-filmer, og annet innhold i grupper og communities, samt veggen vår. Det er lite kanalunikt innhold her foreløpig, så her leter vi stort sett etter noen flere som har lyst til å se hva vi driver med (resirkulert pull markedsføring kanskje?).

 

pinterest

Pinterest

Dette er nok en kanal (ref: blogg) som Marte selv har drevet fra før vi startet Tailored Soap – og den er derfor ikke knyttet direkte til Tailored Soap med hensyn til brukernavn. Her har det over lang tid blitt delt en blanding av det Marte er opptatt av, og det andre på Pinterest er opptatt av – som hun liker. I den førstnevnte biten av innholdet «vi» deler i kanalen finner vi blant annet kategorien såpe, som er mest relevant for dette innholdet. Her deles det såper som andre har laget, som fortjener oppmerksomhet, i tillegg til våre egne såper – både de som selges på Tailored Soap, og de som ikke gjør det. Ved å bruke Pinterest skaper vi verdi for andre som bruker tjenesten, enten de bare vil ha ting å se på, eller har lyst til å lære noe (tutorials fra bloggen deles også her (i tillegg til Stumble Upon)).

 

icon_128

Fling

Det er kanskje ikke så mange som har hørt om Fling, eller tatt det i bruk selv. For å være litt slem kan det sammenlignes med tradisjonell markedsføring, i den forstand at man slenger budskapet sitt på tilfeldige mennesker, og håper at det skal hjelpe. Du har sikkert hørt sitatet av John Wanamaker: «Half my advertising money is wasted. The problem is I don’t know which half». Fling fungerer nemlig slik at man lager en Fling (tar et bilde, legger til tekst), og kaster den ut i verden, til 1-50 tilfeldige mennesker. Her gjelder det å ha tunga rett i munnen, fordi man må engasjere folk som ikke har noen anelse om hvem man er, med hjelp av et bilde og en kort tekst – slik som en annonse. Vi bruker Fling en gang i blant, når vi gjør ting vi mener det er verdt å lage innhold av, eller har noe fint å vise. Vi har fått en del svar på dem, som også er mulig. Flere av de som tar seg bryet med å svare oss – er nysgjerrige på hva de har sett – og vil ofte gjerne klikke seg inn til andre kanaler hvor vi har mer innhold de kan se på. Mistenker at grunnen til dette er at Fling består av en-til-en samtaler, og at de som bruker tjenesten gjør det fordi de er på leting etter noe, enten det er snakk – eller noen å vise underlivet sitt til.

 

Hvordan mener du bruken av sosiale medier henger sammen med målgruppen? Hvilke endringer vil du foreslå, og hvorfor?

Advertisements