Det er ekstremt stor interesse for sosiale medier der ute, og hvis du ikke er på Facebook går du glipp av utrolig mye. Sosiale medier representerer mye mer enn bilder av mat og selvskryt. Skal man nå alle med sitt budskap i dag må man i stor grad dele seg opp i kommunikasjonen. Det er kanskje den største utfordringen mange bedrifter har i dag – å skaffe seg oversikt over medievaner – og vite hvor man skal kommunisere. Å forstå at disse vanene er i endring er essensielt. Målet og målgruppene legger føringer for hva og hvordan du skal kommunisere. Du må ha en plan og forankre bruken av sosiale medier på en fornuftig måte. Dette nye, og til tider uoversiktlige medielandskapet tillater prøving og feiling, og det finnes ingen fasit, men det finnes generell best practice. Flere og flere høster gevinster gjennom disse kanalene.

 

Kunnskap er viktigst

Det å bli god til å bevege seg rundt i disse sosiale mediekanalene er nesten som å svømme. Du må øve for å bli god. Sosiale medier er ikke noe nytt. Det er bare kanaler. Det handler om å dra med seg det man har lært fra før av inn i disse kanalene. Det begynner å komme teorier, men mesteparten handler om gammel teknologi som brukes i ny kontekst. Tenk på hvordan du kan ta med deg det du allerede vet inn i det du holder på med. Det er like viktig å huske det man har lært før som det er å lære nye ting.

 

Hvordan øke engasjement

Det handler mye om hvordan du kommuniserer for å få det til. Man er kanskje preget av å kommunisere til de man allerede har (som er viktig for å bygge relasjoner), men for å mobilisere, få økt interesse og nå andre, må man gjøre noe nytt og anderledes enn den tradisjonelle kommunikasjonen man driver med. Da gjelder det å bruke kanalene målgruppen befinner seg i. Du må etablere deg der de du vil nå er, og kommunisere på den måten som passer for å nå dem der de er. Det er viktig å vite hvem som er hvor. Hvilke plattformer er det de du snakker til bruker for å holde seg oppdatert. Man må også forstå samspillet mellom nye og tradisjonelle målgrupper. Hvem man skal nå avgjør hvordan man jobber, og er man ikke til stede i sosiale medier, er det mange man ikke når.

 


photo-1429031962637-4219d7d31485

 

Hvem er du for dem?

I dagens samfunn er det veldig mange ting som avgjør om du klarer å selge et produkt, og det er mange ting som påvirker våre tanker og holdninger til produktene. Forstå hvem du betyr noe for, og hva de betyr for deg. Salg blir jo ikke akkurat lettere med årene, og fremtidens befolkning tilegner seg en kompetanse innen sosiale medier som kommer til å bli viktig. Det er viktig for bedrifter å forbrede seg til å nå disse – med riktig form.

 

«Sosiale medier kan være kanaler som er viktige å bruke for å nå andre enn bare kunder. Enten det er politikere eller andre du er avhengige av». – Cecilie Staude

 

Delekultur

Publikum er våre viktigste markedsførere. Vi er i dagens medielandskap mindre avhengige av informasjonen vi får fra organisasjoner enn vi noen gang har vært før. Det svarer seg å holde seg oppdatert på hvilke nøkkelpersoner i sosiale medier som bryr seg om det du skal fremme. Nettet er tross alt preget av en delekultur, hvor vi har lyst til å hjelpe andre. Man føler seg nemlig viktig når noen trenger hjelp. Det er viktig med kjennskap om hvem som har interesse av det du deler. Du må vite hvem som er interessert i det du gjør.

 

Skap interesse

Hva er det som må ligge til grunn for at man kan oppnå snøball-effekt? Det må være relevant på en eller annen måte. For å utløse gevinster gjennom spredning må man jobbe godt med innholdet. Klarer du ikke å engasjere andre med innholdet ditt, vil du bli sittende å snakke til deg selv. De som ser innholdet ditt er de som har engasjert seg i de siste. Du dukker ikke opp på News Feeden til de Facebook tror at ikke bryr seg. Så du må få folk til å bli interessert i det du gjør. Det er ikke kvantitet, men kvalitet som gjelder for relasjoner i sosiale medier. Følgere som er ambassadører for din merkevare er bedre enn å ha mange følgere. Samtidig er det også enklere og mindre ressurskrevende å få folk til å engasjere seg rundt enkelt-tilfeller.

 

«Man må etablere seg der folk er, og tilrettelegge for arenaer for det de trenger på raskest mulig måte. Det handler om at folk skal oppsøke deg der du er, så vær til stede og representert.» – Cecilie Staude

 

4e769802

 

Kommunikasjon

Det er hvor god du er til å kommunisere som er avgjørende uansett hvor du gjør det. Alle bedrifter har innhold som må kommuniseres til omverden. Hva er hovedgrunnen til at vi driver med kommunikasjon? Vi ønsker å påvirke ulike målgrupper til å ha en mening om det vi holder på med. Du må sikre at oppfatningen andre har av deg, er den du vil de skal ha – samme hvilken virksomhet du er.

 

Hva avgjør omdømmet ditt?

  • Samfunnsansvar
  • Åpenhet og gjennomsiktighet
  • Et større krav om innsyn

Større krav til åpenhet og innsyn. I dag må virksomheter ta samfunnsansvar. Det er et større krav til åpenhet i dag enn tidligere – og det er vanskeligere å holde ting skjult.

 

For å være god til å kommunisere må man vite hva som påvirker og hvordan vi blir oppfattet.

diver-666728_1280

Virksomhetens kommunikasjon

Egne kanaler er de kanalene du styrer selv – som webside, brosjyrer, kundeaviser og nyhetsbrev. Her kontrollerer man i stor grad innholdet selv.

Du kan formidle selv så mye du vil, men legg også opp til at andre kan se vurderinger av de som har tatt i bruk dine produkter/tjenester.

 

Ledelsens kommunikasjon

Mye av inntrykkene våre er basert på hvordan ledelsen i bedrifter fremstår. Ledere som er synlige i sosiale medier har ofte større troverdighet enn de som ikke har det. Det kan derfor være lurt å vurdere hvorvidt ledelsens synlighet er der den bør være for at dere skal gi best mulig inntrykk på omverden.

 

Ansattes kommunikasjon

Å slippe de ansatte løs i sosiale medier med logo og alt som avsendere er mange redde for. Da kan man legge retningslinjer for hvordan de ansatte skal bruke sosiale medier. Ansatte kan for eksempel bli ambassadører for sin egen arbeidsplass – noe som er merkevarebyggende og bidrar til rekruttering. Mange synes det er farlig fordi de er redde for at de ansatte skal spre sure opplevelser eller lignende.

 

Egne opplevelser

Dette er et viktig markedsføringsverktøy. Mange opplever også dette også truende. Nå deler vi flere av disse med andre enn vi noen gang har gjort. Vi deler opplevelser, tanker og bilder – som bidrar til å skape et inntrykk av deg for omgivelsene.

 

Medieomtale

Det som står i avisen tror vi ofte på. Det som kommer på trykk og dagsrevyen betyr mye for hva man synes.

 

Hva andre sier

Vi er mer opptatt av hva andre sier enn det de selv er.

 

Til slutt!

I sosiale medier får du den oppmerksomheten du fortjener, og det er her man får mest ærlige tilbakemeldinger. Man får også bekreftelse på om man gjør det bra, mindre bra, eller har noe å endre på. Tilrettelegg for arenaer der kundene kan gi deg tilbakemeldinger. Det handler om et samspill av medier – ikke bare det ene eller det andre.

 

Har du noen tanker om dette? Fyr løs i kommentarfeltet!

Advertisements