«Ny teknologi utvikles på ulike måter. Dels som kontinuerlige forbedringer av eksisterende teknologi, dels i form av konvergens og dels i form av disruptive innovasjoner.» – Arne Krokan

 

Kontinuerlige forbedringer av eksisterende teknologi, eller inkrementell innovasjon, er noe vi som forbrukere ser rundt oss stadig vekk. iPaden blir tynnere, telefonene blir lengre, skjermene større, TVen blir smart, og så videre. Litt etter litt forbedres ytelse, design og eventuelle andre attributter. Man tenker kanskje som jeg tenkte før, at produsentene bare burde gi ut den nyeste, beste innovasjonen de har liggende klar, og hoppe over de 10 neste iPhonene, skjermkortene eller hva det måtte være. Problemet med dette er at markedet ikke er modent for disse produktene.

Teknologisk konvergens innebærer i følge Arne Krokan at ulike teknologier «smelter» sammen på en eller annen måte. Dette kan skje på forskjellige måter, og en av dem jeg skal ta for meg i dette innlegget benytter smarttelefonen som fjernkontroll. Dette kalles terminalkonvergens.

En disruptiv innovasjon, som vil bli ferdigstilt i løpet av året er under utvikling av startupen Thync. De lager forbrukerrettede wearables som bruker nervesignalisering til å endre brukerens sinnstilstand. Med andre ord kan du kontrollere humøret ditt med et enkelt trykk på smarttelefonen din, som fører til at elektriske signaler sendes gjennom nervene. Disse opptrer forskjellig ut i fra hvilket humør du velger; «Energy», «Calm» eller «Focus». Teknologien deres fremkaller altså endringer i sinnstilstanden og gir mer energi, ro eller fokus etter behov. For å finne ut mer om hvordan det fungerer, trykk her.

 

 We believe in the power of the human mind. We believe in the power of technology to enhance daily life. We believe this is just the beginning.» – Thync

Skjermbilde 2015-01-13 kl. 16.37.15

 

En disruptiv innovasjon er noe nytt som bryter med det som finnes fra før. Det er ikke dermed sagt at det ikke kan være basert på noe annet, som det meste er. Den bakomliggende teknologien Thync tar i bruk eksisterer fra før, men ikke i denne formen. Når det nye produktet kommer på markedet, vil det, slik det nå ser ut, ikke være noen tilsvarende aktører med samme produktene.

Nye ting fører til nye spørsmål. Hvilke konsekvenser vil det ha for fremtiden at man kan styre humøret sitt som man selv vil? Hvem berører det? Hvordan? Hvilke aktører kommer dette til å påvirke? Vil dette være en disruptiv teknologi som ødelegger for noen av dagens produkter eller tjenester? Er det etisk riktig å tilby dette produktet? Kan dette føre til problemer og avhengighet?

 

«Thync mood-changing wearable is like doing drugs, without all the bad stuff.» – Will Shanklin

 

Konsekvenser for fremtiden

Hvis man kan få mer energi, roe seg ned eller bli mer fokusert med et lite trykk på telefonen, er resultatene man oppnår etisk forsvarlige? Vil det være lettere å oppnå gode resultater i det man forsøker å utrette ved å ta i bruk denne teknologien, enten det er i forbindelse med arbeid, studier eller privat? Vil det i så fall være etisk forsvarlige resultater? I offentlig skole er det slik at alle skal stille likt, og ingen er over eller under noen andre. Dersom foreldre bestemmer seg for at dette produktet vil være en god løsning for deres barn, slik at de kan være så produktive og effektive som mulig, vil disse barnene stille mer ressurssterke enn de andre. Barneskoleelever får ikke lov til å ta med seg mer enn 100 kroner på klassetur, bør de da få lov til å tukle med sinnet sitt for å være så gode elever som mulig?

Dersom studenter skaffer seg overtak over de andre ved å ta i bruk dette produktet, har resultatene de oppnår samme verdi som medstudentenes? Er det rettferdig at noen har dette overtaket? Og er det forsvarlig å påføre dette på barna sine? Hvis alle tar i bruk denne teknologien for å holde følge med konkurransen, vil det være en nødvendighet og en selvfølgelighet at man modifiserer seg selv for å holde følge med fremtidens samfunn? Hvor vil denne utviklingen eventuelt ende?

 

Cahir_Castle_Portcullis_by_Kevin_King-CC

 

Stress er en del av hverdagen, og hjelper oss til å yte det lille ekstra når det er nødvendig, men for mye stress over lenger tid kan føre til helseplager. Med Thync vil man i fremtiden kunne roe seg ned, og motvirke stress – noe som kan gi positive helsebringende effekter hos flere. Stress er et utbredt problem, og i et tilsynelatende akselererende samfunn vil det kanskje bli viktigere enn noen gang å ha nye måter å bli kvitt stresset på.

Men igjen – ved økt kognitiv kapital kommer høyere krav. Vil det bli nødvendig å klamre seg fast til denne teknologien i fremtiden for å ikke nå bristepunktet? Vil dette være et produkt man lener seg på når man må yte det lille ekstra? Kan overdreven bruk av denne teknologien føre til avhengighet, slik som har skjedd med Google Glass? Jeff Yang hadde gleden av å teste dette produktet, og skrev om sine erfaringer her. Verdt å nevne er det at Thync utforsker alle de etiske spørsmålene rundt utgivelsen av innovasjonen, og vil ikke slippe den ut på markedet dersom de ikke burde.

 

«The feeling of sharpness and lucidity is one that I quickly miss. I have misgivings—the very fact that you long to be “up” once you’re down is a little scary, leading to fears that the product, though not physiologically addictive, might produce psychological addiction.» – Jeff Yang

 

Idea-Money-Innovation-Creative_iStock_000024685206Illustra

 

Påvirkning i markedet

I første omgang vil det sannsynligvis være få eller ingen konkurrenter som tilbyr det samme som Thync, da dette er en disruptiv innovasjon, men det vil nok påvirke bruken vår av substitutter. For å forklare, så er substitutter alternative produkter og tjenester som dekker samme behov. Eksempler på alternativer til bruken av Thync sitt produkt kan være kaffe for energi, spa for å slappe av, og nikotin for økt fokus. Alle disse eksemplene er overflødige utgifter, og to av dem kan føre til helseplager over tid. Man skal ikke se bort i fra at bruken av substitutter vil synke dersom smarttelefon-kontrollert-sinnsmodifisering sprer seg. Det er sannsynlig at dette primært blir en aktivitet man gjør for seg selv, da man må feste noe på pannen for å ta produktet i bruk. Dette kan føre til at det brukes i moderate mengder, og redusere risiko for avhengighet. Det kan også øke sannsynligheten for videre bruk av substitutter, spesielt når man er på farten. Kaffe er kaffe, og spa er noe eget det også, så det kan tenkes at dette nyet produktet blir et lite lys i hverdagen.

 

Vil du bruke dette produktet? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva tror du det har å si for fremtiden? Diskuter gjerne nedenfor

Advertisements